Om sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotorerna på nätet är fantastiska reklamplatser om man vill sälja en tjänst eller produkt online. Dagligen görs det miljontals sökningar via sökmotorn Google som har en användarandel på hela 95%. Ingen annan sökmotor kan mäta sig med Google varken i marknadsandel eller användarvänlighet.

Det attraktiva med en sökmotor som Google är att det går fort samtidigt som man får svar på relevanta frågor om man är ute efter att köpa någonting eller få reda på vad någonting kostar. När du söker en kommersiell tjänst eller produkt listas först tre sponsrade alternativ högst upp – Adwords-annonserna. Dessa tre annonser är de så kallade betalda resultaten, vilket innebär att Google får betalt för att synliggöra en företagsannons som länkar till en webbplats. Nedanför de betalda annonserna listas sedan tio naturliga resultat. Dessa utgör Googles så kallade organiska listningar, vilka man som webbplatsägare inte betalar för utan förtjänar om man lyckas skapa en enligt Google attraktiv och relevant webbplats för givna sökord och sökfraser.

Sökmotoroptimering – konsten att synliggöra din webbplats organiskt

Det som kallas för sökmotoroptimering – eller search engine optimization (SEO) – är metoden för att skapa en webbplats som skall ranka så högt upp som möjligt bland de organiska resultaten i Google. Det man som sökmotoroptimerare vill åstadkomma är en så bra ”optimerad webbplats som möjligt” (i Googles ögon). Som grund för vad som utgör en bra (optimal) webbplats för specifika sökfraser för olika ämnes- och affärsområden använder sig Google av avancerade algoritmer som tolkar världens alla webbplatser. När bedömningen är klar blir utslaget en rankingplacering för respektive webbsida.

Rankingfaktorer

Google anger i sin riktlinjer en del saker som är viktiga för att ranka högre bland de organiska resultaten. Det är alltid bra om en webbplats har en auktoritär karaktär och verkligen tillför något av värde för besökaren. Dessutom är det bra om sidan är användarvänlig och läsbar. Sammanfattningsvis grundar sig rankingfaktorer främst på följande:

  • Antalet relevanta länkar till webbplatsen
  • Webbinnehåll
  • Navigering och sajtstruktur
  • Uppladdningshastighet

Filter och manuell spamhantering

Många som arbetar professionellt med sökmotoroptimering är väldigt pålästa när det gäller de negativa aspekterna av rankingresultat. Om man till exempel överoptimerar en webbplats och kanske skjuter till onaturligt många länkar eller skriver alldeles för dåligt webbinnehåll så löper man risk för att hamna i Googles olika filter. Därmed löper man en risk att bli straffad och därmed tappa placeringar eller bli avindexerad helt från motorn. De två mest framträdande Googlefiltren är Penguin (motverkar onaturliga och för ”spammiga” länkar) samt Panda (motverkar så kallad ”thin content”, i.e. undermåligt webbinnehåll).