Om sociala medier

För drygt tio år sedan fanns det egentligen ingen riktig interaktion mellan köpare och säljare socialt på nätet. Sedan dess har dock mycket hänt. Bland annat har så kallade sociala nätverk som Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram vuxit fram. Facebook är världens största sociala nätverk och används flitigt av drygt en miljard användare världen över. För många är Facebook en stor del av tillvaron. Det betyder följaktligen att det också finns utrymme för Facebook att släppa in reklam för att profitera på den enorma nätmakt man byggt upp.

Är Facebook en bra marknadskanal?

Det är svårt att svara på om Facebook är en effektiv marknadskanal om man vill saluföra en tjänst eller en produkt online. Det beror helt enkelt på hur man ser på sin marknadsstrategi. Den allra vanligaste funktionen Facebook har för en tjänst eller en produkt är att man kan identfiera varumärket snabbt och skapa en liten community kring ett koncept. Detta är dock inte samma sak som att man faktiskt lyckas skapa en snabb konvertering för produkten/tjänsten i fråga. För många företag handlar Facebook därför i första hand om att förstärka ett varumärke och skapa en närvaro hos den kundgrupp man söker. Det går också att köpa Facebookannonser som listas för det urval av personer man väljer att rikta kampanjen mot. Huruvida dessa konverterar på samma sätt som exempelvis Googles betalannonser är ytterst tveksamt.

Twitter

Twitter är en mikroblog som är intressant att följa om man är nyfiken på allehanda saker och människor. Twitter har inte samma marknadsmodell som Google men har dock samma grundfunktion när det gäller att skapa en röst till ett varumärke. Twitter kan på samma sätt som Facebook skapa en stark närvaro för ett varumärke och fungerande som en extra kanal för content som marknadsförs från webbsidan.

Linkedin

Ett nätverk som vuxit mycket starkt de senaste åren är Linkedin. Här är publiken uteslutande privatpersoner i företags- och karriärssyfte. Det är idag nästan ett måste att alltid ha en profil för Linkedin – både som privatperson och som företagsprofil. Det är helt enkelt ett seriöst forum som kan ge fantastiska resultat om du är duktig på att nätverka ”digitalsocialt” – både potentiella samarbetspartners och kunder finns samlade här.